Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Bouwrecht advocaat: waar gaat het bouwrecht over?

Waar gaat het bouwrecht over?  In Nederland kun je vrijwel nergens kijken of je hebt te maken met het bouwrecht. Wegen die aangelegd zijn om je van A naar B te brengen, trainrails om nog meer mensen nog sneller te kunnen vervoeren, woningen, ziekenhuizen, tunnels, kantoorgebouwen, scholen, bruggen het is allemaal gebouwd en valt onder de noemer bouwrecht. Bouwrecht omvat de rechtsregels die bouwprocessen regelen en beschermen. Het bouwrecht omvat zowel privaat- als publiekrecht. Het is daarmee een veelomvattend vakgebied.

Wat doet een bouwrecht advocaat?

Een bouwrecht advocaat kan zowel op privaatrechtelijk als publiekrechtelijk gebied optreden. Bij privaatrechtelijke kwesties moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het opstellen van contracten. Publiekrechtelijke kwesties zijn bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, een bouwrecht advocaat kan helpen met het uitzoeken welke soort vergunningen waar aangevraagd moeten worden.
Doordat het bouwrecht veel omvattend is hebben veel verschillende mensen en beroepsgroepen te maken met het bouwrecht. Een bouwrecht advocaat ondersteund zowel architecten, projectontwikkelaars, aannemers maar ook woningcorporaties en overheidsinstellingen. Dit is geen uitputtende lijst er zijn veel meer natuurlijke personen en rechtspersonen die te maken hebben met bouwrecht en daarbij ook in een privaat- of publiekrechtelijke kwesties terecht komen waarbij ze een bouwrecht advocaat nodig hebben. Een bouwrecht advocaat kan gevonden worden bij damste.nl.

Hoe kun je bouwrecht advocaat worden?

Om bouwrecht advocaat te worden moet je allereerst een bachelor rechten volgen. Bouwrecht gaat zowel over publiekrecht als privaatrecht. Deze vakken worden in de basis wel aangeboden bij de bacheloropleidingen maar worden uitgediept in de master. Er is in Nederland één universiteit die een gerichte master bouwrecht aanbiedt. Een andere weg die je kunt bewandelen is het volgen van een cursus gericht op het bouwrecht.
Naast het aspect bouwrecht is voor het worden van advocaat van belang dat je in de bachelor het zogenaamde ‘civiel effect’ behaalt. Civiel effect zijn een aantal vakken met betrekking tot onder andere privaatrecht en strafrecht, per universiteit kun je gerichte informatie vinden over welke vakken bij jouw universiteit onder het civiel effect vallen. Mocht je al een bachelor en master rechtsgeleerdheid hebben afgerond, kan het nog een optie zijn om op een andere manier (bijvoorbeeld de open universiteit) de betreffende vakken te halen. Wanneer je in het trotse bezit bent van een bachelor- en masterdiploma inclusief verklaring civiel effect, ben je nog geen advocaat. De volgende stap is op zoek gaan naar een advocaat-stage. Een advocaat-stage duurt zo’n drie jaar en tijdens de stage word je begeleid door een zogenaamde ‘patroon’. Een patroon is een ervaren advocaat die je gedurende de drie jaar advocaat-stage begeleid. Bij het solliciteren op een advocaat-stage als bouwrecht advocaat, wordt vaak een aantoonbare passie voor het bouwrecht gevraagd. Dit kun je aantonen door bijvoorbeeld:

  • De master bouwrecht te hebben gevolgd
  • Een cursus te hebben gevolgd die aansluit bij het bouwrecht
  • Een master te hebben gevolgd die aansluit bij het bouwrecht

Maar dit zal ook kunnen door middel van een cursus of een master die zoveel mogelijk aansluit bij het bouwrecht. Wanneer je begint aan je advocaat-stage word je al beëdigd en heb je al de titel ‘advocaat’, het verschil tussen advocaat-stagiair zijn en advocaat is dat in de stageperiode begeleiding is van een patroon. De advocaat-stage moet binnen drie jaar na beëdiging afgerond zijn. Er zijn dus verschillende wegen die leiden naar de titel ‘bouwrecht advocaat’.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn