Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Een Legionella risico inventarisatie opmaken

U moet verplicht een Legionella risico inventarisatie laten opmaken als u met proces- en waterinstallaties werkt. Het kan gaan om fabrieken binnen de levensmiddelenindustrie, om waterzuiveringsinstallaties, om zwembaden maar ook bij ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Overal waar men met dergelijke apparatuur werkt en waar er een grote kans is dat deze gevaarlijke bacterie zich snel kan voortplanten is een Legionella risico inventarisatie nodig. Tijdens de Legionella risico inventarisatie wordt er gekeken naar de preventiemaatregelen die u hebt genomen. Is er bijvoorbeeld een beheersplan aanwezig en zijn uw werknemers op de hoogte van dat plan? Wordt er zo nu en dan een monster van het water genomen en getest op deze bacterie? Zijn er goedgekeurde legionellafilters in de installaties en afvoerbuizen aanwezig en worden deze filters vaak genoeg vervangen of gereinigd? Allemaal enorm belangrijke vragen die tijdens de Legionella risico inventarisatie zeker aan bod komen. Een Legionella risico inventarisatie uitvoeren wordt ook wel het opstellen van een risicoanalyse genoemd. U begrijpt dat dit vakwerk is. Al was het enkel de reden dat u hier een zwaar gecertificeerd bedrijf voor nodig hebt. Onze werknemers beschikken over alle keurmerken om een Legionella risico inventarisatie op te stellen. Klinkt u dat als muziek in de oren en wilt u graag gebruik maken van onze services? Kijk in dat geval even op de website van Mr Goodtower. U zult zien dat we niet alleen een Legionella risico inventarisatie kunnen opstellen, we helpen u tevens met het reinigen en renoveren van uw koeltorens.

Schakel onze hulp in voor de Legionella risico inventarisatie

U hebt een bedrijf waar men veel met water werkt. Staat uw fabriek weleens een weekje stil? Of worden bepaalde waterleidingen of koeltorens een tijdje niet gebruikt? Dan kan het stilstaande water in deze leidingen besmet raken met deze gevaarlijke bacterie. Want in stilstaand water gedijt deze bacterie zich uitstekend. Bij besmetting kan uw personeel maar ook de consumenten die in aanraking komen met dit water, ook al is het verwerkt, snel ziek worden. Van luchtweginfecties tot aan een zeer gevaarlijke en soms zelfs fatale griep! U begrijpt hopelijk nu hoe belangrijk het is om regelmatig de Legionella risico inventarisatie te doen. En het is u waarschijnlijk tevens duidelijk dat een dergelijke inventarisatie het beste kan worden uitbesteed aan een bedrijf dat hier zijn werk van heeft gemaakt. Wilt u precies weten wat we voor u kunnen betekenen?

  • Kijk dan direct op onze website en lees de tekst over Legionella rustig door,
  • Neem bij vragen contact met ons op door te bellen of te mailen,
  • We laten u zo spoedig mogelijk weten wat de opties zijn!

Voorkom onveilige situaties bij u op de werkvloer

Een ongelukje zit in een klein hoekje. U kunt nog zoveel veiligheidsmaatregelen nemen als u wilt. Maar als een werknemer uitglijdt en van een ladder valt dan kunt u daar weinig tegen doen. Maar dat is een heel ander geval als de Legionellabacterie uitbreekt. Dan hebt u het grotendeels aan uzelf en het gebrek aan onderhoud te danken. U bent dan de verantwoordelijke en het zal uw bedrijf behoorlijk schaden. Er is dan sprake van verzuim: u hebt de Legionella risico inventarisatie niet vaak genoeg gedaan of u hebt deze adviezen in de wind geslagen met alle gevolgen van dien. Kijkt u maar eens naar het verleden. Bij bejaardentehuizen en in de bloemenindustrie is er door stilstaand water veel leed geweest. Natuurlijk zijn ouderen al helemaal gevoelig voor deze bacterie omdat hun weerstand lager is dan die van een gezonde volwassene. Kies daarom voor ons bedrijf zodat de Legionella risico inventarisatie regelmatig uitgevoerd wordt en er veel leed bespaard blijft!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn