Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Mijn NEN 3140 opleiding

Ik ben al bijna tien jaar actief in hetzelfde bedrijf. Ik werk hier met heel veel plezier en ga elke dag graag naar mijn werk. Toen ik vorig jaar werd benoemd tot hoofd technische dienst was dit een prachtige bekroning op een decennium hard werken. Bij deze benoeming kwamen echter wel een aantal belangrijke zaken kijken. Zo moest ik me gaan verdiepen in de NEN 3140 norm. Deze NEN 3140 norm, opgezet om ervoor te zorgen dat de elektronische arbeidsmiddelen binnen een bedrijf van hoge kwaliteit zijn en blijven, bleek perfect in mijn straatje te passen. Als hoofd technische dienst was ik verantwoordelijk voor alle elektronische apparaten binnen mijn bedrijf. Wanneer ik meer verstand had van de NEN 3140 norm kon ik deze kennis overdragen naar mijn achterban. Ik besloot hierop een opleiding te volgen op de NEN 3140 norm beter te leren begrijpen. Er speelde meerdere dingen mee opdat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt deze specifieke opleiding te volgen:

  • veiligheid
  • bedrijfszekerheid
  • verantwoordelijkheid

In de eerste plaats was er natuurlijk de veiligheid van de werknemers. Ik wilde geen hoofd zijn die zelf geen verstand had van wat er op de werkvloer gebeurde. Ik heb dit vaak genoeg meegemaakt en wilde zelf betrokken blijven bij ons personeel. Ik moest er voor kunnen zorgen dat onze werknemers altijd met gerust hart konden werken, zich geen zorgen moesten maken om de apparatuur waarmee ze werkten. De NEN 3140 norm zorgt ervoor dat alle elektronische apparaten waarmee gewerkt wordt van hoge kwaliteit blijven. Door zelf deze opleiding te volgen kon ik de veiligheid van mijn werknemers garanderen. Hiernaast gaf de opleiding mijn baas ook een stuk bedrijfszekerheid. Hij had nu iemand in dienst met verstand van de NEN 3140 norm, iemand die kon adviseren en kon ingrijpen wanneer dat nodig was. Dit was voor mijn baas erg prettig omdat hij nog meer taken bij mij kon neerleggen. Mij bood dit natuurlijk ook een zekere baangarantie. Bovendien was ik pas gepromoveerd en nog ambitieus, deze opleiding paste goed in het plaatje. Tot slot kon ik nog meer verantwoordelijkheid nemen. Ik kon nu zelf aangeven of iets klopte volgens de NEN 3140 norm of dat er nog dingen moesten gebeuren. Wanneer je kennis hebt van een bepaald onderwerp geeft dit je logischerwijs ook autoriteit op dit gebied. Ik merkte dat mijn werknemers mij meer in vertrouwen namen en me vroegen naar de kennis die ik tijdens de opleiding had opgedaan.

De inhoud van de NEN 3140 opleiding

De cursus tot Installatieverantwoordelijke duurt 1 volle dag. Tijdens de NEN 3140 cursus worden meerdere stappen doorlopen. In het eerste deel van de cursus ga je in op de gevaren die elektrotechnisch werken met zich meebrengt. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over elektrocutie en kortsluiting. Het ging met name over hoe je dit als verantwoordelijke kon voorkomen. Er werd veel nadruk gelegd op hoe je ervoor kon zorgen dat deze situaties zich nooit voor zouden doen. Met name het voorkomen van kortsluiting werd uitgebreid besproken, iets dat ik met mijn achtergrond natuurlijk al wel eerder had behandeld. Na deze introductie sprongen we over naar de bedrijfsvoering en wetgeving. De wetgeving omtrent de NEN 3140 norm en het werken met elektronische laagspanning werden grondig langsgelopen. Omdat de NEN 3140 norm geen verplichte norm is kan deze niet wettelijk worden opgelegd. Wel zijn er talloze redenen om de norm wel te volgen. De Arbowetgeving werd ook behandeld. Aan het eind van dit blok had ik een zeer goede indruk van de vele regels die binnen mijn vakgebied gehanteerd worden. Hierna begon eigenlijk het belangrijkste deel van de cursus: hoe werk je veilig en verantwoord met elektronische apparaten. We hebben lang stilgestaan bij de instructie van personeel. Hoe zorg je ervoor dat je werknemers doen wat je zegt en niet zelf beslissingen gaan nemen die verkeerd kunnen uitpakken? Een belangrijk punt bleek te zijn dat de werknemers geregeld geïnstrueerd moesten worden. Wanneer het tijdig duidelijk is wat van een monteur verwacht wordt zal deze zich ook met zijn of haar werkzaamheden bezighouden. Hierna werden werk- en onderhoudsprocedures besproken en kregen we te horen hoe we de NEN 3140 norm in onze bedrijven konden introduceren. Het merendeel van de namiddag hebben we besteed aan het opstellen van inspectieplannen. We hebben tot in de puntjes geleerd hoe dit veilig en snel kon gebeuren. De cursus heeft mij veel geleerd over het werken met de NEN 3140 norm, maar ook over de interactie met mijn werknemers. Ik ben blij dat ik door mijn nieuwe kennis dichter bij mijn personeel kan staan.

Zelf proberen?

De cursus is open voor een ieder die een elektrotechnische vooropleiding heeft. Kennis over de NEN 3140 norm is niet verplicht. Ik heb mijn opleiding gevolgd bij http://www.ingeniumbedrijfsadvies.nl/. Deze website biedt naast deze cursus nog een scala aan andere mogelijkheden aan, waarvan ik er in de toekomst zeker nog een paar ga volgen. Ik werd geholpen door goede instructeurs die wisten waar ze het over hadden en bovendien was de prijs alleszins redelijk. Ik vond het ook erg fijn dat de cursus maar één dag duurde. Ik was een dag lekker praktisch bezig en deed ervaring op en daarna was ik klaar en kon ik de opgedane kennis gaan toepassen. Wil je zelf dus ook meer kennis opdoen over de NEN 3140 norm dan raad ik bedrijf graag aan. Na deze cursus zul je veel steviger in je schoenen staan!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn