Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Nolin

Sinds 2000 is Nolin als uitgever actief in het ontwerpen, ontwikkelen en verzenden van verschillende vormen van drukwerk. Zo kunnen de klanten bij Nolin terecht voor eenmalige publicaties, zoals brochures of posters, maar is ook een terugkerende publicatie bij Nolin natuurlijk mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan magazines die periodiek bij een bepaalde doelgroep worden bezorgd. De doelgroep is van groot belang wanneer u drukwerk produceert. Bij Nolin begrijpen we dat het niet altijd eenvoudig is om de aansluiting tussen de publicatie en de ontvanger goed te maken en helpen wij hierbij graag. Vaak is het laten ontwerpen van drukwerk een dure aangelegenheid om uit te besteden, terwijl de organisaties, stichtingen en verenigingen die dit het meeste nodig hebben hier geen financiële mogelijkheden toe hebben. Daarom bedacht Nolin het SponsorPublicatieConcept, waarbij de publicatie volledig kosteloos gerealiseerd kan worden.

Waarom is drukwerk zo belangrijk?

Goed drukwerk is van groot belang in de marketingmix van alle bedrijven, maar specifiek voor stichtingen, organisaties en verenigingen die afhankelijk zijn van donaties en vrijwilligers. Wanneer bedrijven afhankelijk zijn van donaties en vrijwilligers is de zichtbaarheid van het bedrijf van groot belang. Nolin weet als geen ander hoe deze zichtbaarheid en naamsbekendheid bereikt kunnen worden en op welke manier een goed imago wordt gecreëerd bij de doelgroep die u wilt aanspreken. Natuurlijk begrijpen wij dat u zelf hier al ideeën bij heeft en deze bespreken we dan ook graag samen met u zodat het eindresultaat volledig past bij uw ideeën.

Nolin aan het werk

Het laten ontwerpen, drukken en verspreiden van drukwerk is vaak zeer duur, waardoor juist de organisaties die dit het beste kunnen gebruiken niet in staat zijn om dit te laten verzorgen. Nolin bedacht daarom het SponsorPublicatieConcept, waarbij iedereen dezelfde mogelijkheden tot marketing krijgt. Het SponsorPublicatieConcept van Nolin houdt in dat de medewerkers van Nolin zoeken naar sponsoren voor de publicatie. Deze sponsoren zijn vaak lokale ondernemers uit de omgeving waar uw publicatie wordt verspreid. De sponsoren krijgen in ruil voor een bijdrage aan het drukwerk een naamsvermelding in de desbetreffende publicatie, zodat ook zij hier baat bij hebben. Wilt u meer weten over het werk van Nolin? Dan vindt u meer informatie op onder andere de website van Het Bedrijfsprofiel.

Bij Nolin vinden wij het niet alleen belangrijk om ieder bedrijf dezelfde mogelijkheden te bieden, maar vinden wij het ook van belang om ons zelf actief in te zetten voor een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Bij Nolin wordt er dan ook gebruik gemaakt van groene stroom, wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk licht en wordt het papierverbruik tot een minimum gehouden. Op deze manier draagt Nolin niet alleen bij aan de marketing van maatschappelijke stichtingen, organisaties en verenigingen, maar doet Nolin zelf ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook vindt Nolin het van belang om te investeren in de toekomst. De kennis en visie van Nolin worden dan ook overgedragen op een volgende generatie door middel van stageplekken. Als erkend stagebedrijf wil Nolin jongeren van het MBO niet alleen leren over vakinhoudelijke aspecten, maar zal er ook aandacht besteed worden aan het maatschappelijke aspect van ondernemen in het algemeen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn