Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Waar staat wsnp voor?

wsnp-zaken - wsnpDe afkorting wsnp staat voor wet schuldsanering natuurlijk personen. Wat houdt dit nu verder in? Op het moment dat u persoonlijk teveel schulden heeft en uw schuldenlast zo hoog is geworden dat u deze niet meer kunt voldoen, dan kan het zo zijn dat de rechter u failliet verklaart. Dit betekent echter niet dat uw schulden ook kwijtgescholden worden, zoals bij een bedrijf vaak wel het geval is. Een bedrijf houdt immers op te bestaan, maar u als persoon blijft. Dat betekent dat pas bij uw overlijden en het niet aanvaarden van de erfenis door anderen, de mogelijkheid tot opeisen van de verschuldigde bedragen komt te vervallen. Dit werd door de overheid gezien als een onwenselijke situatie en daarom is de wsnp in het leven geroepen. Wanneer kunt u hier nu in terecht komen? Dat kan alleen als u in financiële problemen bent geraakt omdat u te goeder trouw hebt gehandeld, dus als u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen. Gaat u bewust heel veel leningen aan en weet u dat dit problematisch kan zijn, dan zult u niet altijd voor de wsnp in aanmerking komen. Bewust een hoog schuldbedrag creëren om onder deze regeling te kunnen vallen, dat gaat dus niet werken.

Hoe verloopt een traject in de wsnp?

Een rechter zal u toelaten tot schuldsanering in het kader van de wsnp als duidelijk is geworden dat:

  • u niet langer aan uw aflossingsplicht kunt voldoen
  • de schulden te goeder trouw zijn ontstaan in de afgelopen vijf jaar
  • u aan de verplichtingen kunt voldoen die voortvloeien uit de regeling

Komt u in dit traject terecht, dan zal er een bewindvoerder aangesteld worden die ervoor moet zorgen dat u ook daadwerkelijk aan de u opgelegde verplichtingen zult voldoen. Schuldeisers moeten vanaf dan hun vorderingen bij deze bewindvoerder neerleggen en u zult nog steeds uw best moeten doen om zoveel mogelijk af te lossen. Voordeel is echter dat u in de wsnp na drie of vijf jaar, afhankelijk van het oordeel van de rechter, een schone lei kunt krijgen. Dat betekent dat op dat moment alle schulden die onder de regeling vielen komen te vervallen. U kunt dan dus echt weer helemaal opnieuw beginnen en uw leven weer opbouwen. Leven in de wsnp betekent wel dat u alles van grote waarde moet verkopen, dat u eventueel goedkoper moet gaan wonen, dat u waar mogelijk een beter betaalde baan zult moeten aannemen en dat u moet leven van het minimum. Al het geld dat overblijft zal door de bewindvoerder gebruikt worden om uw schuldeisers te betalen.

Blat advocaten kan u helpen

Het klinkt voor sommige mensen misschien allemaal wat ingewikkeld, u kunt hier vaak best wat hulp bij gebruiken. Dat is natuurlijk helemaal het geval op het moment dat u problemen krijgt. Bijvoorbeeld dat na drie jaar in de wsnp u geen schone lei wordt geschonken of dat u helemaal niet toegelaten wordt tot de regeling. De advocaten van Blat advocaten, te vinden via WSNP-zaken.nl, kunnen u hierbij helpen. Zij werken pro deo door heel Nederland en staan u graag bij op het moment dat u problemen ervaart in het kader van de wsnp. Zij hebben veel ervaring op dit gebied en zij houden bovendien al het nieuws hierover bij, zodat zij u goed bij kunnen staan. In veel gevallen kunnen zij ervoor zorgen dat u alsnog toegelaten wordt, dat u toch een schone lei krijgt of dat een ander probleem op dit gebied opgelost wordt. Ervaart u problemen op het gebied van de wsnp en bent u op zoek naar juridische bijstand? Dan is Blat advocaten dus een uitstekende keus.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn