Artikel website

Nederlandse organisaties met artikelen voor bedrijven

Wat is de legitieme portie?

Een erfenis zorgt nog wel eens voor problemen in een gezin. Er komt een grote smak geld beschikbaar en daar ontstaan geregeld discussies over. Onterving is een onderwerp waar vaak over gekibbeld wordt. Een erfgenaam is in het verleden uit de gratie gevallen en is uit het testament gehaald, maar heeft hij of zij dan nergens meer recht op? Het korte antwoord luidt: nee. In Nederland werkt het zo dat een kind altijd recht houdt op de legitieme portie, ook wanneer deze uit het testament is gehaald. Wat is de legitieme portie en wat kun je ermee?

  • Een eerlijke verdeling
  • Zelf aanspraak op maken
  • Afstand doen waar nodig

De legitieme portie is een gedeelte van de erfenis. Het is de helft van het bedrag dat de erfgenaam normaal gesproken zou krijgen, mocht er geen testament in het spel zijn. Het is dus onmogelijk om een zoon of dochter volledig weg te houden bij de erfenis, hij of zij heeft altijd recht op een bepaald deel. Een voorbeeld: wanneer een moeder een zoon en dochter 50.000 euro nalaat, moeten zij het geld in principe eerlijk verdelen. Zij hebben beiden dus recht op 25.000 euro. Als moeder ervoor heeft gekozen om haar dochter te onterven, ontvangt zij slechts de helft van haar oorspronkelijke deel. Dat is de legitieme portie. Omdat dochter geen erfgenaam is, krijgt de zoon eerst de volledige erfenis uitgekeerd. Hij betaalt zijn zus dan de helft van haar deel, te weten 12.500 euro. De dochter heeft geen recht op eventuele voorwerpen en goederen van haar moeder, die gaan in allemaal naar de zoon. Het kan ingewikkeld zijn om de legitieme portie te bepalen, zeker als er meerdere erfgenamen  in het spel zijn. Om zeker te weten dat het goed zit, kun je contact opnemen met een advocatenbureau. Kies bijvoorbeeld voor Brenner Advocaten in Amsterdam. Op legitieme.info lees je meer over hun dienstverlening en kun je snel in contact komen.

Legitieme portie opeisen

De legitieme portie is altijd opeisbaar, maar dat moet wel op tijd gebeuren. Wanneer een eerdere erfgenaam geen aanspraak maakt op zijn of haar wettelijke deel, dan hoeft dit op een gegeven moment niet langer uitgekeerd te worden. Je moet zorgen dat je binnen een redelijke termijn, of binnen een periode van 5 jaar nadat je hoort van het overlijden, contact opneemt. Doe je dit, dan is erfgenaam verplicht de legitieme portie uit te keren. Daaraan mogen geen voorwaarden verbonden zijn. De overledene mag dus niet besluiten dat je het bedrag enkel krijgt als je stopt met roken, of met de verwachting dat je bepaalde levenskeuzes maakt, of juist terugdraait. Tot dusver is in dit artikel enkel gesproken over het opeisen van de legitieme portie, maar soms wil je als legitimaris ook afstand doen van het bedrag. Je hoeft daar verder niets voor te doen, dat gebeurt automatisch na de aangegeven periode. Om het proces te versnellen mag je ook aangeven dat je het recht op de legitieme portie laat vallen. De erfgenamen weten dan waar ze aan toe zijn!

Recht op informatie

Bij geschillen in de familie komt het ook voor dat bedragen worden verzwegen, of informatie niet wordt gedeeld. Als legitimaris heb je echter recht op deze informatie en kun je dit eenvoudig afdwingen, mocht dit niet worden verstrekt. Je kunt daar ook hulp voor inschakelen. Ga snel naar bovenstaande site en bel het opgegeven telefoonnummer, of vul het contactformulier in. Je wordt dan snel geholpen door een deskundige medewerker. Op afspraak kun je ook langskomen op het kantoor in Amsterdam, gelegen aan de Ruijterkade. Bij alle vragen over de legitieme portie kun je hier terecht!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn